E-ticarete yönelik kanun Resmi Gazete’de

E-ticaretin düzenlenmesine dair kanun yayımlandı. Yasanın birtakım kararları 2023’te yürürlüğe girecek, intibak süreci ise 2025 yılına kadar uzuyor.

E-ticarette tekelleşmenin önüne geçilmesini hedefiyle elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanununda değişiklikler yapan yasa yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yasanın birtakım kararları 2023’te yürürlüğe girecek, intibak süreci ise 2025 yılına kadar uzuyor.

Yasaya nazaran, net süreç hacmi 10 milyar TL’nin ve iptal ve iadeler hariç süreç sayısı 100,000 adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için 1 Ocak 2025 tarihine kadar ilgili bakanlıktan lisans alacak ve lisansını yenileyecek.

Aynı yasa kararıyla net süreç hacmine nazaran ödenecek lisans fiyatları de belirlendi.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Yasayla e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yükümlülükler getirildi. Buna nazaran, hizmet sağlayıcıları, kendisinin yahut ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bireylerin markalarını taşıyan malları satışa sunamayacak aracılık edemeyecek.

Net süreç hacmi 10 milyar TL’nin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, alıcıdan elde ettiği dataları aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri yahut öteki elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak. Satıcıların datalarını öbür e-ticaret yerlerine bedelsiz taşımasına imkân sunacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, net süreç hacmi yahut süreç sayısına bağlı olarak; satıcıların ticari bağlantılarını, alternatif kanallardan birebir ya da farklı fiyattan mal yahut hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamayacak, rastgele bir şahıstan mal yahut hizmet teminine zorlayamayacak.

KENDİ SATIŞLARI DIŞINDA

Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kredili ödeme süreçleri ile öteki ödeme süreçleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da 6361 sayılı kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme süreçleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ait faaliyette bulunmasına imkân sağlayamayacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ait faaliyette bulunulmasına imkân sağlayamayacak. Kendi satışları dışında kargo nakliyeciliği faaliyetinde bulunamayacak.

Mal yahut hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, birebir ortamda mal yahut hizmet teminine yönelik mukavele yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlanmasının önüne geçilecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı satıcılar tarafından sunulan içeriğin hukuka alışılmamış olduğundan haberdar olması halinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka karşıt hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek.

Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, aktif ve adil rekabet ortamını müdafaaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

YÜRÜRLÜK

Aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazar yerlerinde kendisinin yahut ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bireylerin markasını taşıyan yahut kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunan yahut satışına aracılık eden e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, eşya nakliyeciliği faaliyetinde bulunan işletmeler, taşıma işleri organizatörü yahut posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, yükümlülüklere 1 Ocak 2024 tarihine kadar ahenk sağlayacak.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten evvel yapılan ve tıpkı tarihten itibaren 6 ay içinde bu kanuna uygun hâle getirilmeyen aracılık mukavelelerinin ilgili kararları geçersiz sayılacak. (REUTERS)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.